O nas

O nas

Naša zgodovina

Zgodovina varstva ABCČ

Varstvo/Hort ABCČ je začelo delovati 9. 9. 1991 hkrati z ustanovitvijo Javne dvo-jezične ljudske šole 24 v Celovcu, s katero že vsa leta pedagoško in organizacijsko tesno sodeluje. Ustanovitelj in nosilec Varstva ABCČ je društvo ABCČ - Središče za obšolsko oskrbo/Zentrum für schulbegleitende Betreuung.

Naloge Varstva ABCČ

Varstvo/Hort ABCČ konceptualno, pedagoško in organizacijsko tesno sodeluje z Javno dvojezično ljudsko šolo 24 v Celovcu kot dvojezično (slovensko-nemško) varstvo za otroke te šole. Pedagoško osebje se trudi, da otrokom nudi družinsko varstveno okolje za naravne, otroku primerne govorne položaje in potrebe. Pri tem s posebnimi dejavnostmi načrtno podpira v življenjskem okolju otrok običajno manj prisotni slovenski jezik. Otrokom naj se na ta način kar najbolje omogoča naravno pridobivanje slovenske govorne navade. Posebna pozornost se posveča tudi bralni vzgoji in ustvarjalnemu pisanju. Vse skupine otrok se vodijo kot družinske skupine z otroki različnih starosti in iz različnih razredov. Tako se podobno kot v družini lahko uveljavlja socialno učenje, zaradi skupne oskrbe otrok iz slovensko- in nemško-jezičnih pa tudi drugojezičnih družin pa prihaja do veljave tudi medkulturno učenje. Varstvo naj otroke navaja na izpolnjevanje dolžnosti do šole in na smiselno preživljanje prostega časa, obenem pa jim nudi tudi nadzorstvo. Čas od 14.00 do 15.30 je od ponedeljka do četrtka namenjen opravljanju nalog in učenju ter pedagoškemu delo v skupini. Ob petkovih popoldnevih je otrokom na izbiro dodatna ponudba z menjajočimi se težišči (petje, glasba, ritmika, ročno, umetniško in jezikovno ustvarjanje, igranje vlog, športne dejavnosti in gibalne igre idr.).

Varstvo naj otroke navaja na izpolnjevanje dolžnosti do šole in na smiselno preživljanje prostega časa ter jim nudi nadzorstvo.

Čas od 14.00 do 15.30 je od ponedeljka do četrtka namenjen opravljanju nalog in učenju ter pedagoškemu delu v skupini. Ob petkovih popoldnevih je otrokom na izbiro dodatna ponudba z menjajočimi se težišči (petje, glasba, ritmika, ročno, umetniško in jezikovno ustvarjanje, igranje vlog, športne dejavnosti in gibalne igre idr.).

Nudimo

Obširno dvojezično popoldansko oskrbo s prehrano v prijetnih prostorih in sprostitev na prostem.

 • Kvalificirano pomoč pri domačih nalogah in učenju.
 • Bralno vzgojo in sodelovanje pri tekmovanju za „Bralno značko“.
 • Primerno podporo pri razvijanju znanja in rabe slovenskega jezika ter spodbudo za pisanje besedil.

Dodatne dejavnosti:

 • Obiski muzejev in razstav.
 • Literarna branja za otroke.
 • Ekskurzije in izleti.
 • Počitniško varstvo v semestralnih počitnicah in v julijskih počitniških tednih.
 • Za oblikovanje prostega časa imajo otroci na voljo velik vrt z gugalnico, toboganom, športnimi igrali, peskovnikom, športna igrišča, odrski prostor in veliko telovadnico.
 • V Mladinskem domu delujejo tudi Študijska knjižnica, Glasbena šola in košarkarsko društvo KOŠ Celovec.

Obratovalni in odpiralni čas

 • Ob šolskih dnevih je varstvo od 10:00 do 17:00 odprto
 • Ob pouka prostih delavnikih (razen ob sobotah, nedeljah in praznikih) je varstvo odprto od 7.30 do 17.00, če je za obisk prijavljenih najmanj 10 otrok.
 • V semestralnih in v julijskih poletnih počitnicah je varstvo odprto od 7.30 do 16.30 na osnovi tedenskega težiščnega programa, če je tedensko za obisk prijavljenih najmanj 10 otrok. Težiščni program je paketna ponudba od ponedeljka do petka, za katero se plačuje tedenski prispevek.
 • Ob sobotah, nedeljah in praznikih, v božičnih in velikonočnih počitnicah (razen v torek po veliki noči in po binkoštih) ter v poletnih počitnicah od avgusta do začetka šolskega leta je varstvo zaprto.

Naša ekipa

Fotogalerija